Organisatieverandering

Bezig zijn is prima, maar waarmee zijn we bezig?

Er is géén beste manier van veranderen. Het veranderen van organisaties is een delicaat proces met veel drempels. Het is de kunst deze drempels te herkennen, mee om te gaan en te keren of om te zetten.

Bij organisatieverandering is het de kunst om een passende aanpak te kiezen die past bij de situatie, de organisatie en de mensen die er werken. Het kiezen van een passende aanpak verlangt zicht op de toekomst en keuzen voor de veranderingsstrategie, de fasering, de medespelers, de manier van communiceren en mogelijke interventies.
 

Organisatieverandering:
wanneer is het zinvol?

De vraag waarom organisatieverandering noodzakelijk is, is niet moeilijk te beantwoorden. De wereld verandert, de economie verandert, de maatschappij verandert. Gevolg: de consument, de klantbehoefte, de marktbehoefte en de omgeving verandert. Uw organisatie moet mee om in deze veranderingen te kunnen voorzien, te kunnen groeien, ontwikkelen en verder te professionaliseren.

Zinloze organisatieveranderingen:
veranderen om te veranderen

Zinloze en onnodige organisatieveranderingen ontstaan wanneer de relatie tussen behoeften en verandering uit het oog wordt verloren. Zodra wij gaan veranderen om te veranderen, slaan we de plank ver mis als organisatie.

"Niet alles wat gemeten wordt heeft waarde, niet alles van waarde kan gemeten worden"

(Albert Einstein)